Medlemmer

Per 8. april 2024 er vi 39 betalende medlemmer (herav 6 styremedlemmer).

Les mer om medlemskap

Navn

  • Peppe Pettersson (president)
  • Ann-Kristin Fjeldheim (visepresident)
  • Stein Overland (styremedlem)
  • Ronny Jørgensen (styremedlem)
  • Erik Egtvedt (styremedlem)
  • Roman A. Bruning (styremedlem)

Listen oppdateres vanligvis på mandager.

Alexander Søvik
Alexander Waimer
Anders Hafsett Gullerud
Ann-Karin Skogen
Are Wilhelmsen
Bjørn Tore Jeppesen
Christian Solberg
Dirk Lammering
Douglas Simpson
Eivind Karlsen
Erik David Bailey
Erik Stein Jensen
Frode Vegard Sørensen
Hans-Heinrich Borgwardt
Johannes Svilosen
Jon Ellis
Jon Wilberg
Jostein Hestøy
Lars Gamborg Nilsen
Lars Nygaard
Lil Hee Borgen Aamodt
Magnus Kihlman
Morten Munch-Olsen
Per Kleiven
Rolf Petter Hägg
Rolf Sandnes
Ruben Vatnan
Tom Puntervoll-Pedersen
Torbjörn Edlund
Tore Frøland
Trond Strømme

Tidligere års medlemslister og antall medlemmer: