Medlemmer

Per 2. mai 2022 er vi 77 betalende medlemmer (inkludert 4 styremedlemmer).

Les mer om medlemskap

Navn
Peppe Pettersson (president)
Stein Overland (styremedlem)
Roman A. Bruning (styremedlem)
Ronny Jørgensen (styremedlem)

Adrien Bjørnskau
Aleksander Tennung
Alexander Søvik
Alexander Waimer
Aman Guthushagen
Anders Hafset Gullerud
Anders Lihaug Leine
Andreas Alm
Andreas Thorendahl
Ann Kristin Fjeldheim
Ann-Karin Skogen
Anneke Fasting
Are Wilhelmsen
Audun Notevarp Sandvold
Bengt Ove Bitnes Hagen
Bjørn Tore Jeppesen
Casper Alexandersen
Christelle Dons
Christian Henning-Till
Christian Løverås
Christian Solberg
Christopher Hellebust
Dirk Lammering
Douglas Simpson
Eileen Rosenlid
Eivind Karlsen
Erik Egtvedt
Erik Næsje Tønnesen
Erik Stein Jensen
Frank Utheim
Frode Vegard Sørensen
Geir Kenneth Bjerke
Geir Lofthus
Gjermund Woxmyhr
Graeme Ferguson
Guy Haddeland
Hans-Heinrich Borgwardt
Henrik Christiansen
Henrik Rosenlid
Jan Rischmann
Joacim Lund
Jon Wilberg
Jostein Hestøy
Kenneth Simonsen
Lars Mythen
Lars Nygaard
Lasse Koxvold
Magnus Kihlman
Marius Jørgenrud
Mats H. Korneliussen
Olav Resser
Paul Guldstrand
Pelle Lundin
Per Fredrik Kempf
Petter Kaas Dahlgren
Ragnhild Ingridsdotter Hoem
Reidar Otto Johnsen
Robert Eriksen
Rolf Haubak
Rolf Sandnes
Ruben Vatnan
Rune Arthur Jørgensen
Steinar Bjørnerud
Tony Ingebretsen
Torbjörn Edlund
Tore Frellumstad
Tore Frøland
Tore Skjulstad Bryhni
Torgeir Gullaksen
Turid Næss
Victor Herland
Ylva Winje
Yngve Spjelkavik

Listen oppdateres vanligvis på mandager..

Tidligere års medlemslister: