Medlemmer 2018

I 2018 hadde klubben 68 betalende medlemmer (inkludert 4 styremedlemmer).

Navn
Peppe Pettersson (p)
Stein Overland (s)
Roman A. Bruning (s)
Ronny Jørgensen (s)

Aaron Lanney
Adrien Bjørnskau
Alexander Søvik
Anders Hafset Gullerud
Anders Johannessen
Anders Lihaug Leine
Andreas Alm
Ann Kristin Fjeldheim
Anne Been
Anneke Fasting
Are Wilhelmsen
Audun Notevarp Sandvold
Bengt Ove Bitnes Hagen
Bjørn Tore Jeppesen
Bård H Bjerkeli
Christelle Dons
Christian Løverås
Christopher Hellebust
Dirk Lammering
Erik Egtvedt
Erik Stein Jensen
Frank Utheim
Fredrik Luytkis
Frode Vegard Sørensen
Geir Kenneth Bjerke
Geir Lofthus
Graeme Ferguson
Guy Haddeland
Hans Edvardsen
Jakob Kahn
Jan Rischmann
Jan-Robert Hansen
Jon Ellis
Jonas (Klas) Hurtig
Jostein Hestøy
Kenneth Simonsen
Lasse Koxvold
Leena Ollikainen
Lil Hee Borgen Aamodt
Magnus Kihlman
Magnus Knutsen Bjørke
Michael Weston
Nicolai Nørregaaard Høgset
Paul Guldstrand
Pelle Lundin
Per Fredrik Kempf
Peter Hägg
Petter Kaas Dahlgren
Philip Engel
Rolf Haubak
Rolf Larsen
Rolf Petter Hägg
Rolf Sandnes
Ronny Jul Bartnes
Stian Øyen
Torbjörn Edlund
Tore Frøland
Trond Marthinsen
Turid Næss
Ulf Ottar Ludvigsen
Victor Herland
Ylva Winje
Yngve Spjelkavik
Øyvind Johannessen

(Navn med * = kontaktdetaljer savnes)

Vi benytter mye SMS-varsling. Har du endret noe av ovennevnte – gi beskjed.

Om du savner deg selv, vennligst kontakt styret. Om du savner en venn: Vis han denne siden..

Tidligere års medlemslister: