Medlemmer 2019

Per 15. oktober 2019 er vi 87 betalende medlemmer (inkludert 4 styremedlemmer).

Les mer om medlemskap

Navn
Peppe Pettersson (president)
Stein Overland (styremedlem)
Roman A. Bruning (styremedlem)
Ronny Jørgensen (styremedlem)

Adrien Bjørnskau
Alain Bradette
Alexander Søvik
Alex Waimer
Anders Fjeld
Anders Hafset Gullerud
Anders Lihaug Leine
Anders Johannessen
Ann-Karin Skogen
Ann Kristin Fjeldheim
Anne Winnæss Been
Anneke Fasting
Are Wilhelmsen
Audun Notevarp
Bengt Ove Bitnes Hagen
Bjørn Tore Jeppesen
Christelle Dons
Christian Henning-Till
Christian N. Løverås
Christian Solberg
Christoffer Hellebust
Dirk Lammering
Douglas Simpson
Eirik de Ferry Smith
Eivind Karlsen
Erik Egtvedt
Erik Stein Jensen
Frank Utheim
Fredrik Luytkis
Geir Bjerke
Geir Lofthus
Graeme Ferguson
Guy Haddeland
Henrik Rosenlid
Jakob Kahn
Jan Rischmann
Jan-Robert Hansen
Joacim Lund
Joachim Sørensen
Johannes Svilosen
Johanna Hills-Johnes*
Jon Ellis
Jon Wilberg
Jostein Hestøy
Kenneth Andre Krøgenes
Kenneth Simonsen
Lars Gamborg-Nilsen
Lars Mythen
Lars Nygaard
Lasse Koxvold
Leena Ollikainen
Magnus Knutsen Bjørke
Magnus Kihlman
Martin Andersen
Morten Leren
Mats Torgersen
Nicolai Nørregaaard Høgset
Olav Resser
Paul Guldstrand
Pelle Lundin
Per Fredrik Kempf
Peter Hägg
Philip Engel
Robert Eriksen
Rolf Haubak
Rolf Larsen
Rolf Sandnes
Rune Arthur Jørgensen
Steinar Bjørnerud
Stian Øyen
Svein Trydal
Terje Bakken
Trond Marthinsen
Tony Ingebretsen
Torbjörn Edlund
Tore Frellumstad
Tore Frøland
Turid Næss
Ulf Ludvigsen
Victor Herland
Ylva Winje
Yngve Spjelkavik
Øyvind Johannessen

(Navn med * = kontaktdetaljer savnes)

Vi benytter mye SMS-varsling. Har du endret noe av ovennevnte – gi beskjed.

Om du savner deg selv, vennligst kontakt styret. Om du savner en venn: Vis han denne siden..

Tidligere års medlemslister: