Medlemmer 2016

Per utgangen av 2016 var vi 63 medlemmer.

Navn
Aaron Lanney
Adrien Bjørnskau
Alexander Søvik
Alexander Waimer
Anders Hafset Gullerud
Anders Lihaug Leine
Anders Johannessen
Andreas Werner
Anneke Fasting
Are Wilhelmsen
Arvid Krisoffersen
Audun Notevarp Sandvold
Bengt Ove Bitnes Hagen
Bjørn Tore Jeppesen
Christelle Dons
Christopher Hellebust
Daniel Ursin Haugen
Dirk Lammering
Erik Egtvedt
Erik Stein Jensen
Frank Utheim
Fredrik Luytkis
Fredrik Vallestrand
Geir Kenneth Bjerke
Geir Lofthus
Graeme Ferguson
Guy Haddeland
Ivar Nesse-Aarrestad
Jakob Kahn
Jan Rischmann *
Jarle Smith
Jon Ellis
Jostein Hestøy
Kenneth Simonsen
Kenneth Andre Krøgenes
Kim Andre Eliassen
Lars Gunnar Schrøder
Lars Gamborg Nilsen
Lasse Koxvold
Lars Myten
Leena Ollikainen
Magnus Knutsen Bjørke
Magnus Kihlman
Martin Andersen
Niri Bøyesen
Pelle Lundin
Peppe Pettersson
Per Fredrik Kempf
Philip Engel
Rolf Haubak
Rolf Larsen *
Rolf Sandnes
Roman A. Bruning
Ronny Jørgensen
Stein Overland
Svein Trydal
Torbjörn Edlund
Tore Frellumstad
Tore Frøland
Ulf Ottar Ludvigsen
Victor Herland
Ylva Winje
Øyvind Johannessen

Takk for støtten!

(Eventuelle navn med * = vi mangler ditt mobilnr og/eller e-post. Bruk gjerne dette skjemaet til å oppdatere oss).
Vi benytter mye SMS-varsling. Har du endret noe av ovennevnte – bruk samme skjema.

Om du savner deg selv, vennligst kontakt styret. Om du savner en venn; vis han denne siden..

Tidligere års medlemslister: