Medlemmer 2021

Per 15. november 2021 er vi 84 betalende medlemmer (inkludert 4 styremedlemmer).

Les mer om medlemskap

Navn
Peppe Pettersson (president)
Stein Overland (styremedlem)
Roman A. Bruning (styremedlem)
Ronny Jørgensen (styremedlem)

Adrien Bjørnskau
Alain Bradette
Aleksander Tennung
Alexander Søvik
Alexander Waimer
Aman Guthushagen
Anders Hafset Gullerud
Anders Lihaug Leine
Andreas Alm
Andreas Thorendahl
Ann Kristin Fjeldheim
Ann-Karin Skogen
Anneke Fasting
Are Wilhelmsen
Audun Notevarp Sandvold
Bengt Ove Bitnes Hagen
Bjørn Tore Jeppesen
Christelle Dons
Christian Løverås
Christian Solberg
Christopher Hellebust
Dirk Lammering
Douglas Simpson
Eivind Karlsen
Erik Egtvedt
Erik Næsje Tønnesen
Erik Stein Jensen
Frank Utheim
Fredrik Luytkis
Frode Vegard Sørensen
Geir Kenneth Bjerke
Geir Lofthus
Gjermund Woxmyhr
Graeme Ferguson
Guy Haddeland
Hans-Heinrich Borgwardt
Henrik Christiansen
Henrik Rosenlid
Jakob Kahn
Jan Rischmann
Jan-Robert Hansen
Jon Ellis
Jon Wilberg
Jostein Hestøy
Kenneth Andre Krøgenes
Kenneth Simonsen
Lars Nygaard
Lasse Koxvold
Leena Ollikainen
Magnus Kihlman
Magnus Knutsen Bjørke
Marius Jørgenrud
Marius Ulleland
Martin A. Andersen
Mats H. Korneliussen
Mats Torgersen
Niri Bøyesen
Nora Jesenie Bitnes Hagen
Olav Resser
Paul Guldstrand
Pelle Lundin
Per Fredrik Kempf
Petter Kaas Dahlgren
Ragnhild Ingridsdotter Hoem
Reidar Otto Johnsen
Rolf Haubak
Ruben Vatnan
Rune Arthur Jørgensen
Steinar Bjørnerud
Terje Island
Tony Ingebretsen
Torbjörn Edlund
Tore Frellumstad
Tore Frøland
Tore Skjulstad Bryhni
Torgeir Gullaksen
Turid Næss
Victor Herland
Ylva Winje
Yngve Spjelkavik

Listen oppdateres vanligvis på mandager..

Tidligere års medlemslister: