Medlemmer 2023

Per 29. oktober 2023 var vi 77 betalende medlemmer (herav 4 styremedlemmer).

Les mer om medlemskap

Navn

  • Peppe Pettersson (president)
  • Stein Overland (styremedlem)
  • Ronny Jørgensen (styremedlem)
  • Roman A. Bruning (styremedlem)

Adrien Bjørnskau
Aleksander Tennung
Alexander Søvik
Alexander Waimer
Anders Hafset Gullerud
Anders Lihaug Leine
Anette Malvinsdotter Bang
Ann Kristin Fjeldheim
Ann-Karin Skogen
Anneke Fasting
Are Wilhelmsen
Arman Guthushagen
Audun Notevarp Sandvold
Bengt Ove Bitnes Hagen
Bjørn Ivar Nordhagen
Bjørn Tore Jeppesen
Christian Løverås
Christian Nordstad
Christian Solberg
Dirk Lammering
Douglas Simpson
Eivind Karlsen
Erik Egtvedt
Erik Næsje Tønnesen
Erik Stein Jensen
Flemming Hølvold
Frank Utheim
Frode Vegard Sørensen
Geir Kenneth Bjerke
Geir Knutsen
Gjermund Woxmyhr
Graeme Ferguson
Guy Haddeland
Hannes Scharf
Hans-Heinrich Borgwardt
Henning Theorin
Henrik Christiansen
Henrik Rosenlid
Jakob Kahn
Jan Rischmann
Jon Wilberg
Jostein Hestøy
Kenneth Andre Krøgenes
Kenneth Simonsen
Lars Gamborg Nilsen
Lars Mythen
Lars Nygaard
Lasse Koxvold
Leena Ollikainen
Lil Hee Borgen Aamodt
Magnus Kihlman
Mats H. Korneliussen
Morten Munch-Olsen
Olav Resser
Paul Guldstrand
Pelle Lundin
Per Fredrik Kempf
Per Kleiven
Petter Kaas Dahlgren
Rolf Haubak
Rolf Sandnes
Ruben Vatnan
Rudi Myrvang
Steinar Bjørnerud
Terje Løvstad
Tony Ingebretsen
Torbjörn Edlund
Tore Frøland
Tore Skjulstad Bryhni
Trond Strømme
Ulf Ottar Ludvigsen
Victor Herland
Yngve Spjelkavik

Listen oppdateres vanligvis på mandager..

Tidligere års medlemslister: