Medlemmer 2020

Per 24. november 2020 er vi hele 94 betalende medlemmer (inkludert 4 styremedlemmer).

Les mer om medlemskap

Navn
Peppe Pettersson (president)
Stein Overland (styremedlem)
Roman A. Bruning (styremedlem)
Ronny Jørgensen (styremedlem)

Adrien Bjørnskau
Alain Bradette
Aleksander Tennung
Alexander Søvik
Alexander Waimer
Anders Fjeld
Anders Hafset Gullerud
Anders Johannessen
Anders Lihaug Leine
Ann Kristin Fjeldheim
Ann-Karin Skogen
Anne Winnæss Been
Anneke Fasting
Are Wilhelmsen
Audun Notevarp Sandvold
Bengt Ove Bitnes Hagen
Bjørn Tore Jeppesen
Christelle Dons
Christian Henning-Till
Christian Løverås
Christian Solberg
Christopher Hellebust
Dirk Lammering
Douglas Simpson
Eirik de Ferry Smith
Eivind Karlsen
Erik Egtvedt
Erik Stein Jensen
Frank Utheim
Fredrik Luytkis
Frode Vegard Sørensen
Geir Bjerke
Geir Lofthus
Gjermund Woxmyhr
Graeme Ferguson
Guy Haddeland
Henrik Rosenlid
Henrik Christiansen
Jakob Kahn
Jan Rischmann
Jan-Robert Hansen
Joacim Lund
Johannes Svilosen
Jon Ellis
Jon Wilberg
Jostein Hestøy
Kenneth Andre Krøgenes
Kenneth Simonsen
Lars Mythen
Lars Gamborg Nilsen
Lars Nygaard
Lasse Koxvold
Leena Ollikainen
Magnus Kihlman
Magnus Knutsen Bjørke
Marius Jørgenrud
Marius Ulleland
Martin A. Andersen
Martin Andersen
Mats H. Korneliussen
Nora Jesenie Bitnes Hagen
Odd Syse
Olav Resser
Øyvind Johannessen
Paul Guldstrand
Pelle Lundin
Per Fredrik Kempf
Peter Hägg
Petter Kaas Dahlgren
Philip Engel
Reidar Otto Johnsen
Robert Eriksen
Rolf Haubak
Rolf Larsen
Ruben Vatnan
Rune Arthur Jørgensen
Steinar Bjørnerud
Stian Øyen
Svein Trydal
Terje Bakken
Tony Ingebretsen
Torbjörn Edlund
Tore Frellumstad
Tore Frøland
Tore Skjulstad Bryhni
Torgeir Gullaksen
Turid Næss
Ulf Ottar Ludvigsen
Victor Herland
Ylva Winje
Yngve Spjelkavik

(Navn med * = kontaktdetaljer savnes)

Vi benytter mye SMS-varsling. Har du endret noe av ovennevnte – gi beskjed.

Om du savner deg selv, vennligst kontakt styret. Om du savner en venn: Vis han denne siden..

Tidligere års medlemslister: