Medlemmer

Per 18. mars 2019 er vi 56 betalende medlemmer (inkludert 4 styremedlemmer) i Restless Scooter Club.

Enda ikke medlem?

Navn
Peppe Pettersson (p)
Stein Overland (s)
Roman A. Bruning (s)
Ronny Jørgensen (s)

Adrien Bjørnskau
Alexander Søvik
Alex Waimer
Anders Hafset Gullerud
Anders Lihaug Leine
Anders Johannessen
Anneke Fasting
Are Wilhelmsen
Audun Notevarp
Bengt Ove Bitnes Hagen
Bjørn Tore Jeppesen
Christian N. Løverås
Christoffer Hellebust
Dirk Lammering
Eivind Karlsen
Erik Egtvedt
Erik Stein Jensen
Frank Utheim
Geir Lofthus
Graeme Ferguson
Guy Haddeland
Jakob Kahn
Jan Rischmann
Jan-Robert Hansen
Joachim Sørensen
Jon Ellis
Jostein Hestøy
Kenneth Simonsen
Lars Gamborg-Nilsen
Lars Mythen
Lasse Koxvold
Leena Ollikainen
Magnus Knutsen Bjørke
Magnus Kihlman
Martin Andersen
Paul Guldstrand
Pelle Lundin
Philip Engel
Robert Eriksen
Rolf Haubak
Rolf Larsen
Rolf Sandnes
Stian Øyen
Trond Marthinsen
Torbjörn Edlund
Tore Frøland
Turid Næss
Ulf Ludvigsen
Victor Herland
Ylva Winje
Yngve Spjelkavik
Øyvind Johannessen

(Navn med * = kontaktdetaljer savnes)

Vi benytter mye SMS-varsling. Har du endret noe av ovennevnte – gi beskjed.

Om du savner deg selv, vennligst kontakt styret. Om du savner en venn: Vis han denne siden..

Tidligere års medlemslister: