Medlemmer

Per 31. mars 2020 er vi 59 betalende medlemmer (inkludert 4 styremedlemmer).

Les mer om medlemskap

Navn
Peppe Pettersson (president)
Stein Overland (styremedlem)
Roman A. Bruning (styremedlem)
Ronny Jørgensen (styremedlem)

Adrien Bjørnskau
Alain Bradette
Aleksander Tennung
Alexander Søvik
Anders Fjeld
Anders Hafset Gullerud
Anders Lihaug Leine
Ann Kristin Fjeldheim
Ann-Karin Skogen
Anneke Fasting
Are Wilhelmsen
Audun Notevarp Sandvold
Bengt Ove Bitnes Hagen
Dirk Lammering
Douglas Simpson
Eirik de Ferry Smith
Eivind Karlsen
Erik Stein Jensen
Frank Utheim
Gjermund Woxmyhr
Graeme Ferguson
Guy Haddeland
Jan Rischmann
Jan-Robert Hansen
Joacim Lund
Jon Ellis
Jostein Hestøy
Kenneth Simonsen
Lars Mythen
Lars Nygaard
Lasse Koxvold
Leena Ollikainen
Magnus Kihlman
Martin Andersen
Mats H. Korneliussen
Odd Syse
Olav Resser
Paul Guldstrand
Philip Engel
Robert Eriksen
Rolf Larsen
Rune Arthur Jørgensen
Steinar Bjørnerud
Stian Øyen
Svein Trydal
Terje Bakken
Torbjörn Edlund
Tore Frellumstad
Tore Frøland
Tore Skjulstad Bryhni
Torgeir Gullaksen
Turid Næss
Ulf Ottar Ludvigsen
Victor Herland
Yngve Spjelkavik

Listen oppdateres mandager..

Om du savner deg selv, vennligst kontakt styret. Om du savner en venn: Vis han denne siden..

Tidligere års medlemslister: