Styret

Styret 2018 og 2019:

– Valgt på årsmøtet 7.2.18, gjenvalgt på årsmøte 6.3.19

Tittel
Navn Mobiltlf
President Peppe Pettersson +47 413 15 487
Styremedlem Stein Overland
Styremedlem Ronny Jørgensen +47 926 55 769
Styremedlem Roman Bruning

Tidligere års styre: 2017 16/1514 13 – 12 – 11 

Kontakt styret (styret@restless.no)