Styret

Styret 2018, 2019 og 2020:

– Valgt på årsmøtet 7.2.18, gjenvalgt på årsmøtene 6.3.19 & 26.2.20

Tittel
Navn Mobiltlf
President Peppe Pettersson +47 413 15 487
Styremedlem Stein Overland
Styremedlem Ronny Jørgensen +47 926 55 769
Styremedlem Roman Bruning

Tidligere års styre: 2017 16/1514 13 – 12 – 11 

Kontakt styret (styret@restless.no)