Medlemsdetaljer

Nye medlemmer,  og gamle medlemmer som har endret kontaktdetaljer, bes fylle ut dette skjema.

Fullt navn
Brukes for SMS-varling av aktiviteter
Vi bruker dette ved beregning av størrelser når nye t-shirt produseres opp. Ikke bindende.
Nyhetsbrev og medlemsavgift
Førstegangs registrering eller oppdatering av data?
Oppgi gjerne hva du eventuelt har endret

Takk!