Medlemsdetaljer

Nye medlemmer,  og gamle medlemmer som har endret kontaktdetaljer, bes fylle ut dette skjema.

Fullt navn
Brukes for SMS-varling av aktiviteter
Nyhetsbrev og medlemsavgift
Førstegangs registrering eller oppdatering av data?
Oppgi gjerne hva du eventuelt har endret

Takk!