Medlemmer 2009

42 melemmer registrert i 2009
Adrien Yves P Bjørnskau
Alexander Tufte
Alexander Søvik + Dama
Anders Johannesen
Anders Gullerud
Anders Lihaug Leine
Andreas Alm
Bjørnar Haug
Christelle Dons
Dirk Lammering
Erik Jensen
Fredrik Vallestrand
Gjermunn Emmerhoff
Graeme Ferguson
Jakob Kahn
Jan Erik Lund
Joachim Gjølberg
Jørn Henning Lien
Kenneth Andre Krøgenes
Knut Johan Vognstølen
Lars Gamborg-Nielsen
Lasse Koxvold
Lasse Andre Tveter
Magnus Knutsen
Magnus Kihlman
Martin Andersen
Morten Moseng
Per Thomas Monstad
Petter Dahlgren
Ragnhild I Hoem
Rolf Haubak
Ronny Jørgensen
Stein Overland
Terje Myhre
Thor A N Sandvold
Thor Helge Langsholdt
Thoralf Langsholdt
Tony Ingebretsen
Tore Frøland
Tore S Bryhni
Ulf Ottar Ludvigsen