Medlemmer 2017

Ved utgangen av 2017 var vi følgende 67 medlemmer

Navn
Peppe Pettersson (p)
Adrien Bjørnskau (s)
Roman A. Bruning (s)
Ronny Jørgensen (s)
Aaron Lanney
Alain Bradette
Alexander Søvik
Alexander Waimer
Anders Hafset Gullerud
Anders Johannessen
Anders Lihaug Leine
Andreas Werner
Ann Kristin Fjeldheim
Anneke Fasting
Are Wilhelmsen
Audun Notevarp Sandvold
Bengt Ove Bitnes Hagen
Bjørn Tore Jeppesen
Christelle Dons
Christopher Hellebust
Daniel Ursin Haugen
Dirk Lammering
Erik Egtvedt
Erik Stein Jensen
Frank Knai
Frank Utheim
Fredrik Luytkis
Fredrik Vallestrand
Frode Vegard Sørensen
Geir Kenneth Bjerke
Geir Lofthus
Graeme Ferguson
Guy Haddeland
Jakob Kahn
Johannes Svilosen *
Jon Ellis
Jonas (Klas) Hurtig
Jostein Hestøy
Kenneth Andre Krøgenes
Kenneth Simonsen
Lars Gamborg Nilsen
Lars Gunnar Schrøder
Lars Mythen
Lasse Koxvold
Leena Ollikainen
Magnus Kihlman
Magnus Knutsen Bjørke
Michael Weston
Paul Guldstrand
Pelle Lundin
Per Fredrik Kempf
Peter Hägg
Philip Engel
Rolf Haubak
Rolf Larsen *
Rolf Sandnes
Stein Overland
Svein Trydal
Torbjörn Edlund
Tore Frellumstad
Tore Frøland
Turid Næss
Ulf Ottar Ludvigsen
Victor Herland
Ylva Winje
Yngve Spjelkavik
Øyvind Johannessen

(Navn med * = kontaktdetaljer savnes)

 

Tidligere års medlemslister: