Årsmøtereferat 2024

Vi avholdt årsmøte fredag 15. mars på Scootercentralen.

Deltakere ca 20. Full saksliste følger under referatet:

 1. Velkomst ved Peppe, godkjent innkalling, Ronny valgt som referent
 2. Styret ble gjenvalgt for 2024, men utvidet med 2 nye. Årets styre og består nå av Roman Brüning (gjenvalgt), Stein Overland (gjenvalgt), Peppe Pettersson (president, gjenvalgt), Ronny Jørgensen (gjenvalgt), Ann Kristin Fjeldheim (visepresident, ny) og Erik Egtvedt (ny).
 3. Peppe gikk gjennom klubbens høydepunkter i 2023
 4. Økonomi
  • Regnskap ble gjennomgått og resultat godkjent (resultat +3.172,-), klubben har fortsatt en sunn økonomi for videre drift. Målsetning om bruke det vi tjener og styre mot 0 i årlig resultat. Kunne ta av oppsparte midler når styret finner det hensiktsmessig
  • Kontingent for 2024 ble fastsatt til kr 300,-
  • Følgebil, viderefører fjorårets vedtak: «Klubben støtter tur til CSR og Daisy Trail med kr 6.000,- hver per år. Til øvrige treff kan turleder søke styret om midler i forkant av treffet. Dette gjelder årlig inntil årsmøtet bestemmer annet.»
 5. Julefest
  • Julefestkomite: Peppe og Ann Kristin
  • Vi sikter inn 7. desember
  • Lokasjon enten hos Lars (sentralel) eller i kolonihagen (avklares senere)
  • Vi skal ha egen bar som dekker kostnader sammen med egenandel, eventuelt overskudd går til 30-års fest
  • Julefest bør gå i null (klubb dekker eventuelt underskudd)
 6. 30-års fest/jubileum
  • Nutcracker run gjenoppstår
  • Ansvarlig: Erik, Ylva og Stein
  • Lage et banner vi kan vise frem på andre arrangement, Tyrigrava, Torshovdalen, etc?
 7. Onsdagmøte (klubbkveld) fremover
  • Tidspunkt 18 eller 19? Tidlig best for de som bor lenger unna og motsatt. Vi sier «fra kl 18».
  • Alexander Kiellands plass er blitt for populært for andre, vi må finne en annen plass. Forslag om «The motor in cafe» på Sinsen. Lars og Erik undersøker nærmere.
  • Varierer med kjøreturer, badeturer og hjemmebesøk innimellom (inviter oss!)
 8. Turer og treff
  • Klokkerun 31. mars kl 13 (selv om det er påske så er det da klokken stilles og turen kjøres)
  • CSR24 7-9/6 på Raufoss. Vi bør være største klubb. Skal vi dra torsdag og overnatte undervis? Setter opp følgebil og tar med telt
  • Daisy trail første junihelg. 13 deltakere, følgebil støttes med kr 6000,- . Antatt deltakeravgift kr 8000. Deltakere betaler kr 6000 a-konto før avreise (3000 i april og 3000 i mai, rest ved hjemkomst) til klubbens konto. Klubb betaler fast kostnader ved forfall, turleder låner klubbens debetkort eller får overført forskudd til egen konto. Avklares nærmere.
  • Vestlandsrun sist i august. Vi bør støtte opp, følgebil vurderes utfra antall deltakere
  • Töcksfors 7/8. september. 1 døgnstur.
  • Son 4/5. mai. Dagstur med mulighet for overnatting i telt og anneks hos Turid.
 9. Veldedighet
  • Vi fortsetter støtten til «Barna på OUS» med kr 5.000 (gavekort). Prøver å få til et besøk der barna kan få se litt scootere og scooterister. Vurdere et støttemedlemskap hos Norsk Luftambulanse, ca kr 1000,-

Klubben spanderte pizza og drikke som ble fortært underveis. Møte avsluttet ca kl 21

Vi ser frem til et spennende år. Takk for oppmøtet og gode diskusjoner! Alt kan løses.

Agenda finnes her