Årsmøte fredag 15. mars kl 18

VELKOMMEN til årsmøte 2024. Save the date.

Påmelding

Velkommen til årsmøte i Restless SC.

Sted:  Oslo Scooter Central

 • Møteinnkalling: Ronny
 • Økonomisk rapport: Ronny
 • Årsrapport: Peppe

Saker:

 • Valg:

 Ny President. 

-Alle nåværende styremedlemmer ønsker å fortsette.

 • Komité til julefesten 2024

-Styret ønsker å gå tilbake til konseptet om å lage egen fest.

-Leie lokal med egen bar men leie inn kokkeansvar og vaskehjelp.

 • Komité til Restless 30år jubileum

-Hvordan skal vi feire oss selve?

-Kostnadstak

_____________________________________________________________________

 • Kontingent:

-Styret foreslår at beholde sum som i dag. 300,-

-Hva skal vi bruke kontingenten på i år?

____________________________________________________

 • Turer og treff:

-Klokkerun 31/3-24

-Daisy Trail  30/5-3/6-24 /Graeme og Lars- forteller om opplegg og påmelding

-Classic Scooter Run Raufoss – 7-9/6-24

-Vestlandrun 30/8-1/9-24

-Töcksfors 7-8/9-24

 • Onsdagsmøte:

2023 hade liten oppslutning på onsdager. Hvorfor?

Hva kan vi gjøre for å endre på det?

Hva ønsker vi med onsdagsmøtene?

Oppstartstid?

Kjøre eller bare møtes en plass?

__________________________________________________________________

 • Veldedighet:

Årsmøtet 2022 ble vi enig om å gi 5000,-/år til OUS-barneavdeling. Pengene gis i form av et gavekort som personalet kan bruke til barna som er langtidsinnlagte ved OUS; Riks-, Ullevål og Radiumhospitalet. 

Skal vi fortsette med dette?

Hvis ja, -Samme eller ny mottaker?

               -Samme eller ny sum?

 • Øvrige innkomne saker

Styret ønsker hjertelig velkommen