Innkallling: Årsmøte 10.3.2021 kl 19.

Velkommen til årsmøte i Restless Scooter Club

 • Dato:   10. mars 2021
 • Tid:      Kl 19.00 (ny tid)
 • Sted:    Online (Google Meet*, kode på SMS møtedagen)

Møteinnkalling: Ronny

 • Invitasjon innsendt på SMS og e-post til fjorårets medlemmer, informasjon på Facebook og klubbens nettside

Saksliste 

 • Velkommen: Møtet åpner
 • Godkjennende av innkalling
 • Valg av referent

Valg av styre.

 • Sittende styre som har bestått av følgende 4, ønsker å fortsette (tar gjenvalg).
  • Peppe Pettersson (President)
  • Ronny Jørgensen (styremedlem)
  • Roman Bruning (styremedlem)
  • Stein Overland (styremedlem)

Årsrapport:

 • Peppe presenterer året som var.

Økonomi:

 • Kontingent: Styret foreslår at beholde dagens kr 300,-
 • Regnskap: Ronny presenterer
 • Årets pengebruk: Hva skal vi bruker kontingenten på i år

– Turer, treff og samlinger 2021

 • Klokkerun mars (sesongstart)
 • Onsdagsmøter: Som ifjor, mest kjøring. Besøk på invitasjon
 • Lenger turer tar vi på sparken hvis det åpnes mulighet for slikt.
 • Julebord:
 • Komité til julefesten 2021. Tenker at vi for sikkerhetsskyld setter sammen en komité i håp om at det blir mulig å gjennomføre.

– Øvrige saker:

 • Veldedighet: Vi samlet penger fra web-salget. Kan vi å gjøre det i år igjen og i så fall, kan overskuddet gå til den samme mottaker, Barneavdelingen på OUS?
 • T-shirt / Symerker for members only?

Styret ønsker hjertelig velkommen til årsmøtet og årets scootersesong.

 

*Google Meet: last ned appen eller se https://meet.google.com/