Årsmøtet avhold

Årsmøtet 2020 ble avholdt i kveld på Scootersentralen.

Det var et oppmøte på 23 medlemmer. For full saksliste, se innkallingen.

Sak 1: For årsrapport vises det til vår nettside, hvor vi anser årets viktigste hendelser å være behørig omtalt.

Sak 2: Resultatregnskap for 2019 ble gjennomgått og godkjent ved akklamasjon

Sak 3: Styrets forslag om å beholde medlemskontingenten på kr 300,- ble godkjent ved akklamasjon

Sak 4: Tross oppfordring fra Presidenten til deltakerne om å melde seg som nytt styremedlem, var det ingen som gjorde det. Det sittende styret ble gjenvalgt ved akklamasjon. Årets styre er som ifjor; Peppe Pettersson, Ronny Jørgensen, Stein Overland og Roman Brüning.

Sak 5: Bruk av klubbens midler. Dagens lengste diskusjon. Styret ønsker hovedsakelig å kun bruke av årets innkomne midler, og spise minst mulig av reservene. Det er ønskelig at årets medlemmer får mest glede av årets inntekter, mens øvrige midler spares til vi eventuelt skal arrangere noe stort (CSR el. lignende).

Årets inntekter skal hovedsakelig å dekke klubbens administrative kostnader, tilskudd til følgebil på årets 2 store turer (Daisy Trail og CSR) med 8000,- per tur, julebordet, og nye effekter og giveaways.

Det ble også bestemt at det heretter, ved større arrangement og turer, så vil klubben fortsatt kunne legge ut for arrangørens utgifter i forkant og underveis. Samtidig innføres det en deltakeravgift. Ettersom arrangør ikke alltid vet hva et arrangement vil koste, vil styret ta utgangspunkt i budsjett eller historiske tall og anbefale deltakeravgiften. Skulle det bli dyrere/billigere vil dette gjøres opp når arrangementet er avsluttet. Eksempelvis er Daisy Trail et slikt arrangement. Styret og arrangør er her enige om å sette en påmeldingsavgift på kr 4000,- per deltaker med forfall i midten april. Påmeldingsavgift refunderes normalt ikke, men plassen kan eventuelt selges til andre deltakere.

Sak 6. Styret og arrangører informerte om årets turer. Se innkalling for mer detaljer.

Sak 7. Det kom ingen ytterligere innspill til kjøreliste

Sak 8. Styrets forslag om at årets medlemsmøter (onsdagsmøter) også kan være hjemme hos hverandre, send invitasjon om du vil ha besøk! Møtene starter også i år kl 18.

Sak 9. Ingen øvrige saker

Møtet ble avsluttet med herlig middag, takk Erik, og spennende samtaler om årets sesong. Ellers takk til Larsen for lån av lokaler og flott vertskap i scooterfylte omgivelser.

referat skrevet av Ronny Jørgensen, 26.2.20.