Kjørelista 2019

Kjøreliste for 2019

I år ønsker vi mer fokus på kveldsturer i forbindelse med onsdagsmøtene. Vi beholder møtetiden til kl 18 (innført i 2018). Tema for i år er Bading: Ta oss med til den beste badeplassen du kjenner til. 

Midlertidig oversikt

31. mars er det sesongstart. Velkommen til Klokkerun! Tid og sted annonseres senere på nett og SMS.

31. mai – 1. juni er det Cannonball Scooterrun for de som fristes til en tur til Sverige.

29. mai – 3. juni er det igjen Daisy Trail. Årets tur går til Kiel og København.

14-16. juni er det igjen tid for Classic Scooter Run, nr 21 i rekken. Turen går til Fana i Bergens regi.

Andre forslag til impulsturer:

  • Nesset 
  • Roald e Umberto
  • Holmsbu
  • Sjøflyhavna

TIPS til overnattingsturer:

Sandstangen Beach Run. (dato avklares)

Vilmarkstur (Dato avklares)

* Hvis annet ikke er beskrevet, møtes vi ved Isabelle før avreise. Avreisetidspunkt ved dagsutflukter vil, om ikke annen info gis, være kl 11.00 fra Isabelle. Egen info ved lengre turer.

Sjekk www.restless.no for de siste oppdateringer!

* Vi tar et lite forbehold om endringer i kjørelista av hensyn til vær, vind, antall deltakere og andre eventuelle spontane innfall. Dette vil som oftest bli annonsert via SMS noen dager i forveien.

* Ring Peppe 413 15 487 eller Ronny 926 55 769  for info hvis du er et surrehue eller har en dag med fyllenerver. Er du forsinka, kan det godt hende at vi venter på deg!