Velkommen på årsmøtet 7.februar.

Årsmøtet avholdes denne uka, nærmere bestemt onsdag 7. 2. kl 19 på Spetakkel Bar & Kokebokhandel (Vulkan/Mathallen, Vulkan 18 0178 Oslo). Vi spanderer lett mat, baren er åpen for de som vil kjøpe noe.

Saker :

  • Økonomien
  • Fjoråret
  • Kontingent: Styret foreslår at beholde 300,- som i dag.

Adrien går ut av styret etter mange år og vi trenger en ny  styremedlem

  • Valg av nytt styremedlem
  • Valg av økonomiansvarlig: Ronny har sagt seg villig at overta rollen som økonomiansvarig da Adrien avgår.
  • Utvidelse av styret?

Styret består i dag av 4 medlemmer. At få et flertall til møte kan til tider vare vanskelig og vi vurderer av den anledning at utvide styrets sammensetting.

(-Valg av nytt styremedlem)

  • Vad skall kontingenten brukes til?
  • Kjøreliste
  • Onsdagsmøte flyttes til kl 18:00

Vel møtt!