Vipps Årskontingenten: Sesongstart

Våren er her og det er på tide å betale årets Restless-kontingent! Klokkerun er om kun noen få dager og 2017 er endelig i gang.

Vi håper du vil fortsette som medlem, og ber om at den betales før 1. april. Medlemslister (e-post og sms varsling) oppdateres da og deretter månedlig.

Betalende Restless-medlemmer får 10% rabatt på Scooter Center Køln. Kontakt styret hvis du trenger info om dette.

Årets kontingent er på 300,- (310,- med Vipps* til 19325) og kan innbetales på kontonummer 1503.16.91300 (MERK MED NAVN!). Nye medlemmer (eller gamle med ny kontaktinfo)  bes benytte registreringsskjemaet.