Årets turer og treff

Tre turer er planlagt i år: Danmark, Trondheim og Sandstangen. Dagsturer på søndager og onsdager vil arrangeres på oppfordring fra medlemmene. Velkommen på onsdagstreff!

Så om du har et turforslag, og vil påta deg å lede dette, vennligst kontakt styret og/eller legg forslaget på klubbens Facebook.

Ses på veien!