Saker til årsmøtet?

En ny sesong står for døren, det skal bli mildere alt fra helgen av.. Dersom du har saker du ønsker å fremme for årsmøtet 2016, må disse være styret i hende innen utgangen av januar. Dette ifølge klubbens vedtekter. Dato for årsmøtet kommer senere.

Ellers minner vi om Klokkerun 27. mars.