Årsmøtereferat

Vi avholdt årsmøte fredag 10. mars på Scootercentralen.

Deltakere ca 20. Full saksliste følger under referatet:

 1. Velkomst, godkjent innkalling, Ronny valgt som referent
 2. Styret ble gjenvalgt for 2023 og består fortsatt av Roman Brüning, Stein Overland, Peppe Pettersson (president) og Ronny Jørgensen
 3. Peppe gikk gjennom klubbens høydepunkter i 2022
 4. Økonomi:
  • Regnskap ble gjennomgått og resultat godkjent (resultat -22.000, klubben har fortsatt en sunn økonomi for videre drift
  • Kontingent for 2023 ble fastsatt til (minst) kr 300,-. Grunnet gebyr kan «vipps’ere» gjerne betale 310, men frivillig.
  • Følgebil fremover: Klubben støtter tur til CSR og Daisy Trail med kr 6.000,- hver per år. Til øvrige treff kan turleder søke styret om midler i forkant av treffet. Dette gjelder årlig inntil årsmøtet bestemmer annet.
  • Julebord kan gå i minus, styret har fullmakt til å tilpasse deltakeravgift og øvrige rammer i forkant av arrangementet (til høsten)
  • Diverse småutlegg; spandere is/kaffe ved tilfeldige anledninger/turer (inntil 7000,-årlig)
 5. Kjøring:
  • Onsdagsmøter, nytt opplegg: Oppmøte på «Isabell» fra kl 18 for kaffe og kos, kl 19 kjører vi tur (fast kjøretur i regi Graeme og Guy). Kjørerute kommer senere. Det kan også avtales andre turer.
  • Kjøreliste: Medlemmer oppfordres til å ta initiativ til dagsturer enten på onsdager, søndager eller en annen dag
  • Overnattingstur til Oberg blir 9-10. september (24 t tur)
  • Klokkerun siste søndag i mars og oktober
 6. Julebordkomite består av Guy og Paul, andre interessenter kontakter disse med forslag, hjelp og støtte
 7. Øvrige saker:
  • Veldedighet / gaver: Vi donerer fast kr 5.000,- til «Barna på OUS» årlig inntil annet blir bestemt
  • Innkomne forslag: Diskutere Restless’ deltagelse på andres treff, spesielt følgende anbefalt av forslagstiller:
   • 2T-Urku, Finland, 14-18 Juni
   • Bolaget Race Karlstad, 28-30 Juli
   • SSR, Swedish Scooter Run, 25-27 August (Halland / Bohuslän)
  • Flere deltakere uttrykte skuffelse over lav deltakelse på turer og treff. Spesielt de over her ble trukket frem og anbefalt
  • Det var enighet om at vi må være flinkere til å støtte opp om andre klubbers arrangement, både i inn- og utland
 8. Eventuelt:
  • Symerkeforslag ble presentert, og etter en avstemming fikk merke i oransje og størrelse 10 cm flertall. Styret bestiller opp 300 stk.
  • Stein informerte kort om planene for Classic Scooter Run, som alle vel vet vi skal arrangere i juni.

Årsmøtet ble avsluttet kl 20:50. Resten av kvelden fortsatte planleggingen av CSR, mens vi koste oss med pizza, drikke og god stemning.

***

Saksliste/innkalling: