Følgebil

Årsmøte gjorde følgende vedtak for følgebil fremover:

«Klubben dekker i utgangspunktet følgebil til felles turer. Turansvarlig må i forkant av tur be om penger, og styret vil vurdere disse.»

Følgebil må kunne frakte bagasje for de øvrige turdeltakerne, og ha som primæroppgave til å hjelpe og frakte scootere som bryter sammen på veien. Turansvarlig må finne følgebil og sjåfør til denne.

Send søknad her