Medlemskontingent for 2022

Nye og gamle medlemmer inviteres nå til å betale årskontingenten for 2022. Årsmøtet vedtok å beholde samme beløp som de senere år, det vil si kr 300,-

Les mer om medlemskapet her.

Årskontingenten kan betales til konto 1503.16.91300 merket ditt navn og mobilnummer. Eventuelt Vipps til #19325.

Årets medlemmer (oppdatert sist mandag)