Referat fra årsmøtet

Årsmøtet ble avhold digitalt med 23 deltakere onsdag 10. mars fra kl 19:00.

Avstemming ved håndsignal.

Innledning
• Peppe ønsket velkommen
• Ronny ble valgt til referent
• Innkalling ble godkjent
• Valg av styre: Sittende styret tok gjenvalg og ble valgt (godkjent)

Årsberetning
• Kort gjennomgang av turer, og takk til alle vi har besøkt; Pelle, Are, Stein og Ås-gutta.
• Årets eneste tur var Sandstangen, en suksess som sist og allerede en tradisjon
• Ellers mange småturer, ingen langturer
• Klubben ga kr 7500,- (salgsinntekter) til veldedighet (Lonerider). Mottakere «Barna på OUS» var svært takknemlige.

Økonomi
• Regnskapet ble gjennomgått og godkjent
• Årskontingenten: Styrets forslag på dagens kr 300 ble vedtatt

Pengebruk i 2021
• Ingen store turer (men Sandstangen til høsten)
• Årsmøtet godkjenner kr 7000,- til diverse turer (spandering ved behøv)
• Penger bunkres for fremtidig fest – og treff…
• Fritt medlemskap til Niri
• Veldedighet: Årsmøtet godkjenner at vi donerer salg fra webshop (som i fjor) til «Barna på OUS»

Turer
• Klokkerun blir samme dag som alltid, kl 13
• Onsdagturer med besøk hos flere
• Øvrige spontane onsdagsturer, som fjor
• Vi håper på overnattingstur til Sandstangen til høsten (i Steins regi)
• Kjøreliste publiseres på nett når den er ferdig
• Medlemmer oppfordres til å foreslå turer, korte og lange

Julebordskomite
• Lasse samler en gjeng

Diverse
• Gadgets: Årsmøtet støtter plan for å lage en medlemspatch og en annen patch vi kan gi andre

Digitalt årsmøte ble avsluttet etter ca 1 time, men praten fortsatte mye lenger.

Takk for deltakelsen!

Styret