Styret

Styret 2018 – 2023:

– Valgt på årsmøtet 7.2.18, gjenvalgt på årsmøte 6.3.19, 26.2.20, 10.3.21, 19.3.22 og 10.3.23.

Tittel
Navn Mobiltlf
President Peppe Pettersson +47 413 15 487
Styremedlem Stein Overland
Styremedlem Ronny Jørgensen +47 926 55 769
Styremedlem Roman Bruning

Tidligere års styre: 2017 16/1514 13 – 12 – 11 

Kontakt styret styret(A)restless.no