Hele dagen

Vårskriket

Vi sparker i gang ukesmøtene, og møtes på potensielt nytt treffsted, før vi kjører en tur.