Protokoll fra Årsmøtet 6. mars 2019

Årsmøte ble avholdt 6. mars 2019 på Grunerløkka. 21 medlemmer deltok, og fikk ta del i gjennomgangen av 2018 herunder årsberetning og økonomi. Deretter gikk vi over til å planlegge årets begivenheter. Ettersom klubben feirer 25 år i år, la vi sammen planer for hvordan vi best skal markere dette. Det ble nedsatt en komite for dette, samt egen komite for julebordet langt der fremme..

Nedenfor følger en mer detaljert oppsummering av årsmøtet – på oppramsningsmetoden (les: protokoll):

21 stemmeberettigede medlemmer møtte opp i Sofienberggaten 19, Oslo. Møtet ble avholdt kl 18:10 – 19:10.

Presidenten ønsket velkommen.

Protokollvitner: Guy Haddeland & Magnus Knutsen Bjørke ble valgt ved akklamasjon

Referent: Ronny Jørgensen ble valgt ved akklamasjon

Økonomi ble gjennomgått og regnskapet for 2018 ble godkjent ved akklamasjon

Sittende styre tok alle gjenvalg og ble valgt ved akklamasjon

Styrets foreslåtte vedtektsendring ble enstemmig godkjent:

«§3 Medlemskap: Medlemskap betinger at årskontingent for inneværende kalenderår er betalt.»

Styrets forslag om å fortsette å avholde onsdagmøtene kl 18 ble godkjent ved akklamasjon

Kjørelisten for 2019 vil utvikles fortløpende, men de 2 store turene ble presentert

* Danmark – Kiel (info v/ Graeme)

* CSR21 – Bergen (info v/ Magnus KB)

Styret oppfordrer medlemmer til å komme med turforslag og lede oss på tur

* Villmarkstur? (Guy)

Julebord 2019. Styret ba om deltakere til julebordkomite 2019. Denne består av minst Lasse, Magnus, Guy, Eivind og Stian

Jubileumsfest i anledning klubbens 25-års jubileum i år:

Eriks innsendte forslag om en jubileumsutstilling, inntil 1 ukes «vernissage» med utstilling av scootere, bilder for salg, åpningsfest for inviterte og lukket fest for klubbens medlemmer

Jubilumskomite: Erik og Guy

Budsjett: Kr 50.000,- Styret gis fullmakt til å benytte inntil kr 50.000 på jubileumsmarkering. Jubileumskomiteen har fullmakt til å bruke inntil kr 25.000. Ytterligere 25.000 kan bevilges av styret dersom det presenteres gode grunner for det. Leie av lokaler bør ikke overstige kr 10.000.

Forslag, komite og budsjett ble vedtatt ved akklamasjon.

Annet/Eventuelt

* Nye klubb t-skjorter ble delegert til Lasse

* Stand på Ekebergmarknaden i mai. Ansvarlig er Pelle, Magnus og Rolf H.

Styret 2019 består av:

President: Peppe Pettersson, Styremedlemmer: Ronny Jørgensen, Stein Øverland, Roman Bruning

Årsmøtet ble avsluttet med middag.

………………………… ………………………………… …………………………………

Skrevet av: Ronny Jørgensen (referent)

Bevitnet av: Guy Haddeland og Magnus Knutsen Bjørke