Vedtekter

VEDTEKTER

Revidert ved årsmøtet 2010

Oslo, 17. februar 2010

 

§1 Navn

Klubbens navn er Restless Scooter Club.

§2 Formål

Klubbens formål er å skape et sosialt miljø rundt klassiske scootere og bevare slike kjøretøyer for ettertiden. Den skal formidle informasjon om scooterkultur og teknisk kunnskap om bevaring av klassiske scootere. Den skal bidra til å styrke scootermiljøet i Norge, gjennom samarbeid med andre klubber i Norge og utlandet. Den er en ideell organisasjon som har sitt virkefelt hovedsakelig i Oslo og omegn.

§3 Medlemskap

Medlemskap kan søkes av alle med interesse for klassiske scootere og medlemmer oppfordres til å eie minst en klassisk scooter. Medlemmer skal bidra positivt til klubbens formål. Kommunikasjon til medlemmene gjøres hovedsakelig på klubbens nettsider, epost eller sms.

§4 Årsmøte

Årsmøtet er klubbens øverste organ og skal avholdes årlig innen utgangen av mars måned. Saker som skal opp på årsmøtet må være styret i hende i løpet av utgangen av januar. Alle medlemmer har lik stemmerett og saker til votering avgjøres med simpelt flertall blant årsmøtedeltagerne. Styret skal fremvise foregående års regnskap og årsmøtet fastsetter inneværende års kontingent etter forslag fra styret.

§5 Styre

Klubbens styre velges av årsmøtet. Styret skal minst bestå av styreleder, styremedlem og økonomiansvarlig.

§6 Vedtekter

Endringer av klubbens vedtekter kan kun gjøres av årsmøtet, og krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

§7 Oppløsning av klubben

Kun årsmøtet kan oppløse klubben. Forslaget skal fremsettes i god tid og avgjørelsen krever 3/4 flertall av de fremmøtte medlemmer.

Medlemskap

Les nøye før du tar kontakt, vi ønsker aktive medlemmer. Medlemskap inngås ved oppmøte – ikke per e-post.

Vil du bli medlem?

  • Vi kjører klassiske scootere. Du bør eie minst èn – og benytte denne på turer og møter – se også vedtektene.
  • Vi ønsker å møte alle som vil bli medlem i klubben. Ta med deg scooteren på et onsdagstreff eller en av kjøreturene.
  • Vi er en trivelig gjeng i alderen ca 20-70, så her er det plass til alle: Ung og gammel, hun og han.
  • Vi treffes hver onsdag kl 19.00 (i sesongen*) på Colonel Mustard på Alexander Kiellands plass i Oslo. Vi sitter ute når været tillater det, se etter scooterne, vi er sjelden langt unna…
  • I tillegg til det ukentlige medlemsmøtet har vi også endel tradisjonelle turer, samt noen “på sparket turer” hvor medlemmene plutselig varsles på SMS.
  • Medlemskap for 2013-sesongen koster kr 300 og betales til konto 1503.16.91300 merket ditt navn
  • Har du spørsmål om klubben: Kontakt oss
  • Besøk våre sider på Facebook hvor scootervenner ivrig besvarer dine spørsmål og kommentarer.

* Vi definerer sesongen som tiden vi har sommertid.

Oslos klassiske scooterister