Publisert under Medlem

Velkommen til årsmøtet 2015

Vi samles i «mekkelokalet på Bjerke» kl 20. Saksliste: Årsberetning, økonomi, årets turer Du trenger ikke være redd for å bli valgt til noe… Vel møtt!

Les videre Velkommen til årsmøtet 2015
Publisert under Medlem Nyheter

Årsmøte: forslagsfrist

Årsmøtet er klubbens øverste organ og skal avholdes årlig innen utgangen av mars måned. Saker som skal opp på årsmøtet må være styret i hende i løpet av utgangen av januar. Alle medlemmer har lik stemmerett og saker til votering avgjøres med simpelt flertall blant årsmøtedeltagerne. Se ellers klubbens vedtekter..

Les videre Årsmøte: forslagsfrist
Publisert under Nyheter

Godt nytt år!

Vi ønsker alle våre scooter-venner et riktig Godt Nytt år!

Les videre Godt nytt år!