Publisert under Medlem

Velkommen til årsmøtet 2015

Vi samles i «mekkelokalet på Bjerke» kl 20. Saksliste: Årsberetning, økonomi, årets turer Du trenger ikke være redd for å bli valgt til noe… Vel møtt!

Les videre
Publisert under Medlem Nyheter

Årsmøte: forslagsfrist

Årsmøtet er klubbens øverste organ og skal avholdes årlig innen utgangen av mars måned. Saker som skal opp på årsmøtet må være styret i hende i løpet av utgangen av januar. Alle medlemmer har lik stemmerett og saker til votering avgjøres med simpelt flertall blant årsmøtedeltagerne. Se ellers klubbens vedtekter..

Les videre
Publisert under Nyheter

Godt nytt år!

Vi ønsker alle våre scooter-venner et riktig Godt Nytt år!

Les videre