Medlemmer

Per 16. mai har vi følgende 55 medlemmer.

Navn
Peppe Pettersson
Adrien Bjørnskau
Roman A. Bruning
Ronny Jørgensen
Aaron Lanney
Alexander Søvik
Alexander Waimer
Anders Hafset Gullerud
Anders Johannessen
Anders Lihaug Leine
Andreas Werner
Anneke Fasting
Are Wilhelmsen
Bengt Ove Bitnes Hagen
Bjørn Tore Jeppesen
Christelle Dons
Christopher Hellebust
Daniel Ursin Haugen
Dirk Lammering
Erik Egtvedt
Erik Stein Jensen
Frank Utheim
Fredrik Luytkis
Fredrik Vallestrand
Geir Kenneth Bjerke
Geir Lofthus
Graeme Ferguson
Guy Haddeland
Jakob Kahn
Johannes Svilosen *
Jon Ellis
Jostein Hestøy
Kenneth Andre Krøgenes
Kenneth Simonsen
Lars Gamborg Nilsen
Lars Gunnar Schrøder
Lars Mythen
Lasse Koxvold
Leena Ollikainen
Magnus Kihlman
Magnus Knutsen Bjørke
Per Fredrik Kempf
Peter Hägg
Philip Engel
Rolf Haubak
Rolf Larsen *
Rolf Sandnes
Stein Overland
Torbjörn Edlund
Tore Frellumstad
Tore Frøland
Ulf Ottar Ludvigsen
Victor Herland
Ylva Winje
Øyvind Johannessen

Takk for deg!

(Eventuelle navn med * = vi mangler ditt mobilnr og/eller e-post. Bruk gjerne dette skjemaet til å oppdatere oss).
Vi benytter mye SMS-varsling. Har du endret noe av ovennevnte – bruk samme skjema.

Om du savner deg selv, vennligst kontakt styret. Om du savner en venn: vis han denne siden..

Tidligere års medlemslister: