Ny president VCN

Det er ingenting som varer evig. Ikke en gang presidentposten i Vespa Club Norge. Stig Rogne signaliserte på CSR i Trondheim, at han kunne tenke seg å troppe av som president i VCN.
Den nye lederen for VCN fram til Gjøvik treffet, er Harald Kvamsdal. På Gjøvik-treffet vil presidentene for klubbene som er under VCN paraplyen samles, og det vil velges en ny president