Årsmøte Vespa Club Norge

Årsmøte i Vespa Club Norge avholdes under CSR Gjøvik.

Sakliste:

– Hvor/hvem er arrangør for CSR20. Som dere ser er det 20-års jubileum for CSR til neste år. Kristiansand står for tur.
Det er ønskelig arrangøren av treffene blir planlagt for to år i slengen.
– Vespa World Days 2018 Belfast
– Valg av nytt styre i VCN.
– Eventuelt.

Saker som dere vil ha med på saklista, melder dere fra om omgående.

Hvis dere vet om noen som vil delta i styr og stell i VCN, meld i fra til styret.