Nyhetsbrev

Vi forsøker oss med nyhetsbrev. Første nummer er sendt per epost til alle som har vært medlem de siste årene.

Om du ikke fikk denne eposten, kan det skyldes at vi har en gammel adresse på deg. I så fall er det fint om du melder i fra om dette.

Meld deg på: