Dette skjedde på årsmøtet – og fremover

Restless avholdt årsmøtet på onsdag 22. mars på 3 Stuer og Bar (Isabella). Det var et godt oppmøte, ca 20 medlemmer som deltok i debatter og avstemminger.

  • Nytt styre ble valgt (ny President er Peppe, vi takker Graeme for 8 år med klubba, øvrige styremedlemmer fortsetter).
  • Kontingenten ble ikke økt, fortsatt minimum kr 300 (mer om du vil)
  • Regnskapet godkjent (vi har god økonomi).
  • Vi har 2 turer i år: Danmark og CSR19. Sistnevnte har «oppmøteplikt» på scooter kjørt hele veien (eller forsøkt i alle fall..) fra Oslo.

Vi håper på en god sesong med mange nye og gamle medlemmer. Har du forslag til en tur, og kan lede den – være seg dagstur eller overnattingstur, vennligst ta initiativ på vår Facebookside, eller kontakt styret.

Medlemsmøter hver onsdag kl 19 på 3 Stuer og Bar fra april til november. Vel møtt.