Saker til Årsmøtet?

Ifølge klubbens vedtekter (§4) må saker som ønsket behandlet på Årsmøtet (som arrangeres innen utgangen av mars) være styret i hende innen utgangen av januar. Så om DU har forslag som ønskes behandlet på klubbens øverste nivå, vennligst send oss dine forslag snarest.