Velkommen til årsmøtet 2015

Vi samles i “mekkelokalet på Bjerke” kl 20.

Saksliste: Årsberetning, økonomi, årets turer

Du trenger ikke være redd for å bli valgt til noe…

Vel møtt!