Årsmøtereferat

Årets årsmøte ble avholdt som annonsert 15. mars i lokaler tilknyttet Oslo Scooter Central. På kveldens program sto i tillegg til årsmøtet også Bamako-film, pizza, øl og god stemning.., så hele 23 hadde latt seg friste. Bra!

Under finnes referat fra årsmøtet. Eventuelle kommentarer bes sendt styret.

Sak 1
•  Ingen innsigelser til innkallingen
•  Møteleder: Graeme foreslått og valgt
•  Referent: Ronny foreslått og valgt
•  Signeres av: Tore og Roman foreslått og valgt

Sak 2: Årsberetningen
Møteleder oppsummerte fjorårets høydepunkter, spesielt turen til Kristiansand og Classic Scooter
Run 14, nyskapningen Sandstangen (Øyeren Rundt med overnatting) og et velsmakende og
stemningsfullt julebord. Vi konstaterer at vi fortsatt er landets største klubb!

Sak 3: Økonomi
Adrien orienterte om klubbens økonomi. Vi har fortsatt et bra overskudd, hovedsakelig fra
medlemskontingenten. Salg av effekter var nærmest ikke-eksisterende. Utgiftene var i hovedsak
knyttet til Classic Scooter Run 14 og julebordet. Klubben har godt med midler på bok, ca kr 60.000.
Dette gjør at vi tør påta oss å arrangere Classic Scooter Run 15 sommeren 2013.

Sak 4: Kjøreliste, onsdagsmøter og Classic Scooter Run 15
Kjøreliste
Klubbens styre presenterte og distribuerte en noe amputert kjøreliste i forhold til tidligere år. Dette
ble begrunnet med fallende oppmøte og interesse for de faste turene. Vi ønsker å legge opp til mer
småturer på den faste ukentlige onsdagsamlingen (sms-varsling dagen før). 
Tilbakemeldingene var salen var ikke udelt positive til styrets plan. Det er fortsatt ønske om flere
turer. Styret oppfordrer her klubbens medlemmer om å ta mer initiativ til slike, gjerne i samarbeid
med styret, via Facebook, nettside og sms-tjenesten.
Det ble foreslått en litt mer ekslusiv tur. Mods/Rockers bør få en oppfølger i år. Andre turer kan
komme til underveis, men viktig at disse har en «eier» og turleder. Årets primære fokus vil uansett
være Classic Scooter Run 15 her i Oslo.
En tilnærming til andre klubber i området ble også nevnt, vi bør ta oss en Drammenstur. Onsdagsmøtene
Vårt tradisjonelle treffsted Isabella synes nedlagt. Vi trives uansett veldig godt på Aleksander
Kiellands plass og har derfor valgt ut Colonell Mustard som årets treffsted. Vi vil også forsøke å få til
et samarbeid med dette utested, og kanskje få et fast bord hver onsdag?
Som nevnt under punktet over vil vi forsøke å få til flere småturer på onsdagene. Vi ser for oss å
treffes som vanlig, for deretter å kjøre på en liten tur til en strand, kafe eller noe annet koselig –
heretter kalt «Grefsenkollen-tour»…  
Det ble poentert at onsdagmøtene også er klubbens største rekrutteringsarena (vi bør bli flere) og vi
bør bli mer aktive her. En reklameflyer ble foreslått utviklet. Styret vil sette en ekspert på saken.
Classic Scooter Run 15
Stein orienterte om status for planleggingen av årets treff. 
Deltakelse
Ser ut til at vi får det tøffere enn ventet, flere andre treff som frister. Vi må stå på og «selge» oss til
våre øvrige scootervenner, på en hyggelig måte uten å «spamme» ned innboksene deres. Treffet er
egentlig et treff for scooterister, men vi åpner likevel for at folk kan ta med venner uten scooter, så
lenge de er interessert dem. Vi åpner også for dagspass lørdag til kr 100,-
Ansvarsområder
Mat/Grill/Bar
•  Mat/Grill: Erik (gastronomisk grillmat), Jostein (kjølebil)
•  Frokost: Rolf H, Graeme og Roman
•  Bar: Lars/Martin finner noen (antatt kr 1000 i honorarer)
Sponsorer
•  Vi trenger sponsorer til «goodiebag». Mono sponsorer kopper
•  Lars «skaffer» en scooter til utlodding (husk årsavgift)
Annet
•  Dusj: Pelle lager til dette
•  Hillclimber: Martin/Fredrik V lager dugnadsgruppe (ta kontakt folkens
•  Gymkahna: Marti/Fredrik V – det legges opp til en enklere løype og bruk av egne scootre
•  T-shirt: Ikke avklart (Adrien sjekker med Mera). Antatt behov for 200 patcher
•  Flyer: For distribusjon på FB, nettside etc (klar til bruk)
•  Klistremerker bestilles hos Trydal? 
•  PA: Martin får leie billig. Mikse-mann?
•  Utlegg: Kvitteringer sendes Adrien som utbetaler til de som gjør krav på det
•  Bonger/Sekretæriat: Lars/Myten
•  Rideout: Avklares senere Vi minner om at sikkerheten på treffet er alles ansvar!

Sak 5: Ingen innkomne saker

Sak 6: Valg
Styret i 2012 har bestått av Graeme Ferguson (President), Adrien Bjørnskau (økonomi), Ronny
Jørgensen (web) og Lars Gamborg Nilsen (styremedlem), Stein Overland (styremedlem).
Sittende styre tok gjenvalg.
Styret foreslo Roman valgt som varamedlem: Enstemmig valgt (akklamasjon)

Protokoll signert, Oslo 15. mars 2013
Tore Frøland (sign)       Roman A. Bruning (sign)

Legg igjen en kommentar