Årsmøtereferat

Avholdt i mekkelokale i Refstadveien 6, Bjerke i Oslo, 2. mars 2011.

Møtet satt kl 1900

Formalia

 • Ingen innsigelser på dagsorden

 • 14 medlemmer var tilsted på Årsmøtet, hvorav 2 var via fullmakt

 • Graeme Ferguson ble valgt til møteleder og Are Wilhelmsen til referent

 • Ingen innsigelser på dagsorden

Styrets beretning

 • Gjennomgått uten kommentarer

Økonomi

 • Regnskap gjennomgått, innestående ved årsskiftet kr.56000,-.

 • Budsjett 2011 godkjent. Forventer svakt overskudd. Kontingent uendret for 2011.

Planer for året

 • VWD 2011 Gjøvik hovedtur for klubben. Profilering av klubb og salg av effekter.

 • Årets kjøreliste presentert og diskutert.

Forslag til votering

 • Sponsing av følgebil vil bli gitt, bestemt av Årsmøtet når kjøreliste er kjent. Beløp gis etter styrets beste skjønn med tak på kr.5000,- pr tur. For 2011 blir det Gjøvik, Westcoastrun og Sauna.

 • Årsmøtet oppfordrer individuelle medlemmer til å selv ta kontakt med museet. Styret vil ta kontakt å høre hva som eventuelt ønskes.

 • Styret innvilges fritak for medlemskontingent.

Valg av nytt styre

 • Sittende styre velges et år til.

Opplesning og godkjenning av protokoll

Møtet avsluttet kl 2050

Referat signert følgende klubbmedlemmer:

Magnus Knutsen Bjørke (s)

Per Lundin (s)

Oslo, 02.mars 2011

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.